17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Kadeti - Žena - Instinctive
Total score
291
Hits
Den 1, Unmarked
291 points
Den 1, Unmarked
Hits
M12
111
107
810
526
5510
5M5
5M5
5M5
8513
10818
10515
5M5
5510
10515
10818
5M5
5M5
8816
8513
8513
10515
10515
5M5
5M5
8513
10818
11516
8513
MM0
MM0
5510
5510
291
M12
111
107
810
526