17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Instinctive
Total score
404
Hits
Den 1, Unmarked
404 points
Den 1, Unmarked
Hits
112
108
824
522
10515
8513
8513
5510
8513
10818
8816
10818
5510
10818
8816
10818
10818
8513
8816
8513
8513
5510
8513
10818
5510
8513
11516
10515
11819
8513
8513
8513
404
112
108
824
522