17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
437
Hits
Den 1, Unmarked
437 points
Den 1, Unmarked
Hits
M3
117
1011
825
510
81018
8816
111021
8816
81119
5M5
111021
5M5
10515
101121
10818
10818
8816
8513
11819
8513
10818
8513
11819
8M8
8513
11819
8513
8816
5510
10818
10818
10818
437
M3
117
1011
825
510