17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
287
Hits
Den 1, Unmarked
287 points
Den 1, Unmarked
Hits
M13
112
103
815
523
10515
5510
M88
M55
5510
5510
5510
5M5
M1010
8816
11516
5510
8816
8816
5510
8816
MM0
8816
M88
M55
11819
MM0
8513
8513
10515
M55
M55
M55
287
M13
112
103
815
523