17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
378
Hits
Den 1, Unmarked
378 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
114
109
818
520
11516
8816
10515
10818
10818
10515
111021
8816
5510
11516
10515
8513
8M8
8M8
8513
8M8
5510
5M5
5510
8513
10818
8513
8513
8M8
5510
11516
10818
10818
378
M5
114
109
818
520