17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Instinctive
Total score
392
Hits
Den 1, Unmarked
392 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
112
1010
825
514
11819
8M8
10818
8M8
10515
10515
101020
8513
101020
8513
8816
8M8
5510
8513
8513
8M8
10818
8513
8513
8513
8513
11819
101020
8816
8M8
8816
8816
5510
392
M5
112
1010
825
514