17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Bowman - Muž - Barebow
Total score
292
Hits
Den 1, Unmarked
292 points
Den 1, Unmarked
Hits
M10
113
101
813
529
MM0
10515
8513
8816
5510
8M8
MM0
5510
5M5
5510
11819
11516
5510
8513
8513
5M5
8513
11516
8513
5510
5M5
8513
5510
8816
5M5
5510
8M8
5510
292
M10
113
101
813
529