17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
267
Hits
Den 1, Unmarked
267 points
Den 1, Unmarked
Hits
M19
114
105
811
517
111122
MM0
10515
5M5
8513
10M10
MM0
5M5
5M5
MM0
5510
5510
8513
8513
11516
MM0
10818
11819
8M8
5M5
10818
5510
8M8
10818
8M8
MM0
8513
5M5
267
M19
114
105
811
517