17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
337
Hits
Den 1, Unmarked
337 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
112
106
820
519
5510
8M8
10515
8M8
MM0
8513
11M11
10818
8513
5510
8816
8513
8513
11819
5M5
8M8
8513
10818
5510
8513
10515
10818
MM0
5510
8816
5510
10818
8816
337
M9
112
106
820
519