17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Bowman - Muž - Instinctive
Total score
312
Hits
Den 1, Unmarked
312 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
113
104
813
527
5510
8513
11819
11516
8M8
8816
5510
10818
5510
10818
MM0
5510
5510
MM0
10515
5M5
5510
8513
5510
11819
5M5
8M8
5M5
5510
8816
8513
5510
10515
312
M9
113
104
813
527