17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Traditional Longbow
Total score
326
Hits
Den 1, Unmarked
326 points
Den 1, Unmarked
Hits
M7
113
103
814
529
5510
5M5
8513
10821
5510
5510
11M11
5510
5510
10515
MM0
8513
8816
8513
11822
8513
8513
MM0
11819
5510
8816
5M5
10515
5510
8816
5510
5510
5510
320
M7
113
103
814
529