17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Traditional Longbow
Total score
306
Hits
Den 1, Unmarked
306 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
111
104
815
527
5510
8M8
8513
8513
10515
8513
8513
8M8
10515
5510
5M5
5M5
8816
8M8
8513
5510
8513
MM0
101020
5510
8513
8816
5M5
8513
5M5
5510
5510
11516
306
M9
111
104
815
527