17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
339
Hits
Den 1, Unmarked
339 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
114
104
820
519
8513
8513
111021
8816
11819
5813
10515
8M8
8513
8513
MM0
5510
8816
8M8
8M8
5M5
10818
5813
5510
8513
10515
8816
MM0
111122
8M8
5510
5813
5510
339
M9
114
104
820
519