17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
241
Hits
Den 1, Unmarked
241 points
Den 1, Unmarked
Hits
M19
112
101
813
521
11516
5M5
8513
5M5
5M5
5510
8513
8M8
8513
10515
MM0
11M11
5510
8M8
8M8
MM0
8M8
MM0
8M8
8816
5510
MM0
5M5
8513
8513
8513
5510
5M5
241
M19
112
101
813
521