17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
369
Hits
Den 1, Unmarked
369 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
109
823
519
10515
5510
10515
10515
5M5
10818
10818
10818
8513
8513
8816
8M8
8513
10818
5510
8816
8513
8513
5510
10818
8513
8816
8513
8513
10M10
8M8
8513
8M8
369
M5
109
823
519