17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
456
Hits
Den 1, Unmarked
456 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
119
1012
824
59
5M5
101020
8513
10818
8M8
10818
10818
11819
11516
10818
10515
8816
111122
11819
10818
8513
10818
8513
8816
11819
11819
8513
10818
10818
11516
8816
111021
8513
456
M2
119
1012
824
59