17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Seniori - Muž - Traditional Longbow
Total score
285
Hits
Den 1, Unmarked
285 points
Den 1, Unmarked
Hits
M14
113
103
814
522
8513
8M8
8513
8513
10818
5M5
5M5
11516
8M8
8513
11819
MM0
8816
8513
11M11
8513
5M5
5510
5M5
5510
5510
5510
8513
8M8
MM0
10M10
10M10
5510
285
M14
113
103
814
522