17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Bowman - Muž - Instinctive
Total score
291
Hits
Den 1, Unmarked
291 points
Den 1, Unmarked
Hits
M10
111
102
815
528
5M5
5M5
8M8
8M8
5510
5510
10818
MM0
5M5
5510
8513
5510
10515
8M8
8816
8816
5510
8513
8513
5510
5510
11516
5M5
8513
8513
5M5
5510
8816
291
M10
111
102
815
528