17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Chrobáci - Žena - Instinctive
Total score
192
Hits
Den 1, Unmarked
192 points
Den 1, Unmarked
Hits
M23
89
524
5M5
MM0
5510
5M5
MM0
MM0
8513
8M8
8513
8513
5M5
M55
MM0
8513
MM0
5510
5M5
5510
5510
8M8
MM0
8816
5510
5M5
5M5
MM0
5510
8513
192
M23
89
524