17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Chrobáci - Žena - Instinctive
Total score
208
Hits
Den 1, Unmarked
208 points
Den 1, Unmarked
Hits
M24
111
103
89
519
5M5
8513
M55
8816
MM0
10818
8816
MM0
8513
M55
5M5
MM0
MM0
5510
M55
M55
10M10
MM0
MM0
5510
5813
8M8
5510
11516
MM0
M1010
5510
5M5
208
M24
111
103
89
519