17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Chrobáci - Žena - Instinctive
Total score
189
Hits
Den 1, Unmarked
189 points
Den 1, Unmarked
Hits
M23
111
86
526
5813
5M5
8M8
5M5
M88
5510
5M5
MM0
5M5
5510
5M5
MM0
5M5
5M5
8513
5M5
5510
5M5
MM0
8M8
MM0
11516
5510
5M5
5M5
5813
5M5
5510
189
M23
111
86
526