17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
335
Hits
Den 1, Unmarked
335 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
112
107
816
523
5510
10M10
5510
5M5
10515
8M8
5M5
8816
8513
8513
8513
5M5
8M8
8513
11516
8513
8M8
10818
5510
11819
10515
5510
8513
10818
10515
8M8
10515
8513
335
M8
112
107
816
523