17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Asiatic Bow
Total score
264
Hits
Den 1, Unmarked
264 points
Den 1, Unmarked
Hits
M14
103
813
526
8513
8513
5510
5M5
MM0
8513
5510
8513
10515
8M8
5M5
5510
5510
5M5
10818
5M5
8816
8M8
5M5
5M5
10M10
5510
8513
5M5
8816
5510
MM0
8513
264
M14
103
813
526