27th August 2022
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
296
Hits
Den 1, Unmarked
296 points
Den 1, Unmarked
Hits
M9
112
103
818
520
8513
8816
5M5
5M5
8816
5510
8816
8513
11819
10515
5510
8M8
8M8
8816
5M5
5M5
8M8
5510
5510
8513
8816
5M5
10515
111021
8M8
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296
M9
112
103
818
520