14th April 2024
Svatý Mikuláš 33
Svatý Mikuláš
Default Shooting Place
Field - T24 - Dospělí - Muž - Holý luk
Total score
169
Hits
Den 1, Unmarked
85 points
Den 1, Unmarked
Hits
M7
61
52
47
39
24
16
31M4
41M5
43310
53M8
5229
31M4
44M8
64212
4318
1MM1
3216
43310
85
Den 1, Marked
84 points
Den 1, Marked
Hits
M7
53
45
310
28
13
43M7
32M5
3216
32M5
22M4
4318
54211
54312
43310
3MM3
53210
21M3
84
M14
61
55
412
319
212
19