4th January 2015
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Žena - Compound
Total score
529
Hits
Day 1, 18m
266 points
Day 1, 18m
Hits
101
924
85
109928
99826
99826
99927
99927
99927
99927
98825
99826
99927
266
Day 1, 18m
263 points
Day 1, 18m
Hits
102
920
87
71
99826
99826
98724
99927
109928
99826
109928
99826
99826
99826
263
103
944
812
71