30th November 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Žena - Compound
Total score
539
Hits
Day 1, 18m
274 points
Day 1, 18m
Hits
107
920
83
99927
109928
109827
1010929
99826
109928
99826
109928
109928
99927
274
Day 1, 18m
265 points
Day 1, 18m
Hits
104
920
83
73
109827
99927
99927
99826
97723
99927
109928
99927
109827
109726
265
1011
940
86
73