12th November 2017
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Žena - Barebow
Total score
465
Hits
Day 1, 18m
239 points
Day 1, 18m
Hits
104
97
89
75
64
51
109625
108826
77519
99725
98724
1010828
98825
96621
88622
98724
239
Day 1, 18m
226 points
Day 1, 18m
Hits
104
93
810
76
63
53
41
98421
1010727
87722
108523
107522
88824
88622
98623
97521
87621
226
108
910
819
711
67
54
41