16th June 2018
Jiráskova 413
Litvínov
Střelnice LK Litvínov
Outdoor - 60m round - Seniori - Muž - Recurve
Total score
592
Hits
Day 1, 60m
298 points
Day 1, 60m
Hits
X2
M1
105
913
87
77
61
109997751
X10998753
X10998753
99988750
88776M36
1010999855
298
Day 1, 60m
294 points
Day 1, 60m
Hits
X1
102
911
814
76
61
51
109888548
99888749
99887647
99887748
X8887748
109999854
294
X3
M1
107
924
821
713
62
51