11th November 2018
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
506
Hits
Day 1, 18m
255 points
Day 1, 18m
Hits
104
913
88
74
61
108725
98724
99725
109625
99826
98825
109827
109928
99927
88723
255
Day 1, 18m
251 points
Day 1, 18m
Hits
105
912
88
72
61
51
41
108624
109726
98421
98522
109928
98825
99826
98825
109928
109726
251
109
925
816
76
62
51
41