11th November 2018
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Muž - Compound
Total score
449
Hits
Day 1, 18m
215 points
Day 1, 18m
Hits
103
96
84
77
63
55
41
31
97622
109928
108725
98724
77519
96318
98522
85518
105419
77620
215
Day 1, 18m
234 points
Day 1, 18m
Hits
104
98
85
77
63
53
99927
99523
108725
109726
98623
107522
76619
108725
87722
98522
234
107
914
89
714
66
58
41
31