25th November 2018
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Muž - Recurve
Total score
513
Hits
Day 1, 18m
249 points
Day 1, 18m
Hits
102
913
88
76
61
88723
98825
98724
109625
99725
98825
97723
99927
99725
109827
249
Day 1, 18m
264 points
Day 1, 18m
Hits
1011
98
85
76
99725
1010727
107724
109928
109827
108725
108826
1010929
1010828
99725
264
1013
921
813
712
61