9th March 2016
Komenského 246
Šanov
Sokolovna Šanov
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Recurve
Total score
376
Hits
Day 1, 18m
227 points
Day 1, 18m
Hits
M2
104
98
88
73
65
109827
97622
99M18
108624
88824
108624
97M16
99826
97622
108624
227
Day 1, 18m
149 points
Day 1, 18m
Hits
M11
102
96
83
73
65
87M15
98M17
98M17
6MM6
9MM9
6MM6
97723
66M12
109625
109M19
149
M13
106
914
811
76
610