11th January 2020

Chrást
Tělocvična TJ Spartak Chrást
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
265
Hits
Day 1, 18m
143 points
Day 1, 18m
Hits
M9
101
94
84
75
62
51
42
31
21
6MM6
92M11
109423
85M13
98M17
87M15
87318
MMM0
77721
96419
143
Day 1, 18m
122 points
Day 1, 18m
Hits
M5
91
85
73
62
51
43
34
25
11
98219
3339
64313
61M7
74M11
88723
42M6
82212
87M15
52M7
122
M14
101
95
89
78
64
52
45
35
26
11