30th November 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Recurve
Total score
525
Hits
Day 1, 18m
260 points
Day 1, 18m
Hits
106
912
88
74
98825
98724
1010727
99826
109827
1010929
98825
98724
109726
99927
260
Day 1, 18m
265 points
Day 1, 18m
Hits
1011
97
89
72
61
98825
108624
99826
1010828
10101030
108725
98724
1010929
109827
109827
265
1017
919
817
76
61