26th June 2021
Skokanská
Praha 6
Praha Strahov
Outdoor - 30m round - Starší žiaci - Muž - Barebow
Total score
272
Hits
Day 1, 30m
120 points
Day 1, 30m
Hits
M10
83
73
62
54
44
37
23
6642MM18
542MMM11
87332M23
5533MM16
87443M26
87533M26
120
Day 1, 30m
152 points
Day 1, 30m
Hits
M8
91
82
75
66
57
43
32
21
11
66543125
87775337
965MMM20
7654MM22
87654M30
6552MM18
152
M18
91
85
78
68
511
47
39
24
11