17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Traditional Longbow
Total score
244
Hits
Den 1, Unmarked
244 points
Den 1, Unmarked
Hits
M16
104
88
528
5M5
10515
8M8
8M8
5510
8513
5510
5510
10515
10M10
5510
8M8
MM0
5M5
8513
MM0
5510
5M5
8M8
5M5
5M5
5510
8513
10515
5M5
5M5
5510
8513
244
M16
104
88
528