17th July 2022
Chrastí
Zlín - Velíková
Veliková
3D - WA 3D (28 figur) - Dospelí - Žena - Barebow
Total score
401
Hits
Den 1, Unmarked
401 points
Den 1, Unmarked
Hits
M4
114
1012
819
517
8513
5M5
8513
101020
11819
10M10
8513
10515
8816
8816
10515
8513
8513
8816
10M10
8M8
8513
101020
10818
10515
10515
8513
5510
8513
10818
11819
11516
11516
401
M4
114
1012
819
517