30. Mistrovství České republiky dospělých v halové lukostřelbě

Střelnice
Czech Republic
Hotel Tennis club, Prostějov, Czech Republic
Počet střelců
268

Základní informace

Úroveň
National Championships
Svaz
WA - World Archery Federation
Omezení
Open

Důležíté datumy

Datum začátku
Závěrečný den
Konečné přihlášky
February 24, 2020

Přiložený soubor

Přihlášky a jiné Podmínky

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly/kluby do 24.2.2020 na adresy:
stk@czecharchery a kopii magdarobova@seznam.cz
Dle Soutěžního řádu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena spolu s přihláškou jednotlivců. Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky přihlášek jsou konečné.
V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před závodem.Po termínu přihlášek nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie.Finální úprava složení družstev je možná při prezenci.Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS.

Notes

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz
Tech. zajištění: Lukostřelba Prostějov z.s.
Termín: 7.- 8.3.2020

Místo konání: sportovní hala Hotelu Tennis club Prostějov, Za Kosteleckou 4161/49,Prostějov - www.hoteltennisclub.cz
Činovníci: ředitel závodu: Mgr. Hana Majarová
zástupce ČLS: Ing. Zdeněk Horáček
hlavní rozhodčí: Ing. Kateřina Končalová
technický delegát: Magda Robová

Rozlosování: provede technicky zajišťující spolek dne 5.3.2020

B. Technická ustanovení

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok2019/2020 podle ustanovení tohoto rozpisu.
Sestava: H18
Reflexní luk: muži/ženy - redukovaný terč Ø40cm
senioři/seniorky – plný terč Ø40cm, na žádost redukovaný
terč Las Vegas (žádost zašlete společně s přihláškou)
Kladkový luk: redukovaný terč Ø40cm
Holý luk: plný terč Ø40cm
Kategorie: reflexní luk - muži, ženy, senioři, seniorky
holý luk - muži, ženy, senioři, seniorky
kladkový luk - muži, ženy, senioři, seniorky

Soutěž: jednotlivci, družstva
Startují řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2019/ 2020,
kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2019/2020.
Omezení: kapacita závodu - 234 lukostřelců

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30min po skončení závodu.

Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně v návaznosti na počet přihlášených, obsazení jednotlivých kategorií a průběhu soutěže.

Tituly:vítězové v soutěžích jednotlivců a družstev ve vypsaných kategoriích obdrží Titul Mistr ČR v halové lukostřelbě pro rok 2020, zlaté medaile a diplomy.
Námitky: dle pravidel a řádů ČLS
Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Vstup do haly bude umožněn pouze v čisté sportovní obuvi.
Do haly je zákaz vstupu se zvířaty.
Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub.
Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.


Časový rozpis

Pátek: 6.3.2020
17:00 - 20:00 Prezentace

Sobota 7.3.2020
07:00 - 07:30 Prezentace
07:45 Schůzka kapitánů
08:00 - 08:10 Kontrola nářadí 1.skupiny
08:10 - 11:30 Trénink + kvalifikace 1.skupiny
11:40 Slavnostní zahájení MČR
12:00 - 12:10 Kontrola nářadí 2.skupiny
12:10 - 15:30 Trénink + kvalifikace 2.skupiny
16:10 - 16:20 Kontrola nářadí 2.skupiny
16:20 - 19:20 Trénink + kvalifikace 3.skupiny
19:30 Eliminace jednotlivců
Zařazení do skupin dle kategorií bude upřesněno po termínu přihlášek.

Neděle: 8.3.2020
08:00 Zahájení eliminací jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, finále
13:30 Zahájení eliminace družstev 1/8, 1/4, 1/2, finále

Ubytování

více informací viz rozpis

Startovné

Startovné:jednotlivci 700 Kč, družstva 300 Kč

Startovné je možno hradit převodem na účet č.25 48 88 951/0300, VS = IČO vysílajícího spolku. Termín úhrady nejpozději do 2.3.2020 (faktura bude připravena při prezentaci). Po tomto datu platba startovného hotově na místě.

Přehled přihlášených

Reflexní luk Senioři
Reflexní luk Seniorky
Reflexní luk Muži
Reflexní luk Ženy
Kladkový luk Senioři
Kladkový luk Muži
Kladkový luk Ženy
Holý luk Senioři
Holý luk Seniorky
Holý luk Muži
Holý luk Ženy
Už zde nejsou zádné další statusy

  Správce závodu

  Úkony

Inzerovat na Rcherz.com
Prosím vyberte disciplínu
Prosím vyberte formát
Zvol prosím kategorii
Zvol prosím pohlaví
Zvol prosím diviziDisplay mode:

Live Results for:

Advanced settings

Category:

Sessions:

Shooting Places:

Refresh interval:

Scroll speed:

Photo stream:


Categories:

Live results URL

Shoot Out live results URL

Round Robin live results URL